Strona główna
Firma Praktyka Prawnicy Aktualności Publikacje    
 
 
Miller Canfield in the USA  
English Espanol Deutsch Français e-mail
 
 

Energetyka
Nieruchomości
Bankowość
Motoryzacja
Telekomunikacja, media i reklama
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł okrętowy i żeglugowy

     
   
ENERGETYKA  

Energetyka - Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów z sektora energetycznego, zarówno na rynku energii ze źródeł konwencjonalnych jak i energii odnawialnej. Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne strategii przedsięwzięcia, organizujemy i koordynujemy procesy inwestycyjne. W szczególności pomoc prawna świadczona klientom Kancelarii obejmuje doradztwo i reprezentację w postępowaniach koncesyjnych i pozostałych postępowaniach administracyjnych w toku działalności, w tym przed organami nadzoru i regulacji rynku energetycznego . Ponadto przygotowujemy i negocjujemy umowy z inwestorami i wykonawcami, kluczowymi odbiorcami energii, umowy przyłączeniowe, przesyłowe i dystrybucyjne, opiniujemy i analizujemy także projekty umów i innych dokumentów przedstawionych przez kontrahentów klienta . Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie finansowania inwestycji, włączając fundusze UE oraz koordynujemy i monitorujemy przebieg procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony środowiska, procesu budowlanego i wszelkich wymaganych pozwoleń administracyjnoprawnych oraz należytego zabezpieczenia praw do gruntów. Nasze usługi obejmują także przeprowadzanie analizy prawnej (due dilligence) przejmowanego przedsiębiorstwa lub projektu inwestycyjnego. W ostatnim okresie prawnicy Kancelarii zaangażowani są w szczególności w kompleksową obsługę projektów związanych z budową i obsługą elektrowni wiatrowych, a także z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego.

     
   
NIERUCHOMOŚCI   Nieruchomości – od lat prowadzimy obsługę prawną procesów inwestycyjnych dużych międzynarodowych firm oraz przedsięwzięć deweloperskich. Służymy pomocą nabywcom, instytucjom finansowym, powiernikom, inwestorom prywatnym i instytucjonalnym w nabywaniu nieruchomości, ich zagospodarowaniu oraz uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń. Uczestniczymy w przygotowaniu struktury finansowania zakupu, ustaleniu i wykonaniu zabezpieczeń. Doradzamy firmom, dla których nabycie nieruchomości jest niezbędne dla prowadzenia własnej działalności oraz podmiotom angażującym kapitał (własny lub powierzony) w transakcjach nieruchomościowych. Posiadamy doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych, mieszkaniowych, przemysłowych i infrastrukturalnych. Sporządzamy także projekty oraz uczestniczymy w negocjacjach dotyczących zawierania umów budowlanych, w tym także umów typu EPC/pod klucz (EPC/Turn-key). Dla naszych klientów organizowaliśmy wykup gruntów pod inwestycje infrastrukturalne oraz komercyjne, zarówno dla projektów typu greenfield jak i w odniesieniu do istniejących i działających obiektów.
     
   
BANKOWOŚĆ  

Bankowość – wśród naszych klientów znajdują się banki o kapitale międzynarodowym, prowadzące w Polsce działalność w sektorze consumer finance oraz prowadzące szeroko zakrojone projekty inwestycyjne. Obsługa sektora bankowego wymaga nie tylko znajomości prawa bankowego, lecz również szeroko rozumianego prawa cywilnego (w tym handlowego i wekslowego), a także stosowania w praktyce prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony danych osobowych, prawa obrotu nieruchomościami. Doradzamy w zakresie outsourcingu usług, sprawach pracowniczych i dotyczących konkurencji.

     
   
MOTORYZACJA  

Motoryzacja – specjalizujemy się w obsłudze prawnej producentów i dystrybutorów samochodów oraz producentów części samochodowych; zajmujemy się problematyką prawną sieci dealerskich; doradzamy koncernom samochodowym w zakresie stosowania Automotive Block Exemption. Prowadzimy sprawy z zakresu gwarancji, rękojmi, niezgodności towaru z umową oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – w tym postępowania sądowe i administracyjne. Opracowujemy umowy z zakresu finansowania działalności dystrybucyjnej oraz serwisowej (w tym finansowania zakupu samochodów i części), dostaw i logistyki w warunkach międzynarodowych. Analizujemy zgodność praktyk dealerskich z przepisami prawa ochrony konkurencji, prawa o ochronie danych osobowych oraz prawa ochrony środowiska.

     
   
TELEKOMUNIKACJA, MEDIA I REKLAMA  

Telekomunikacja, media i reklama – obsługujemy firmy związane z telefonią komórkową oraz międzynarodowych nadawców telewizyjnych, obecnych na rynku polskim. Zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi wprowadzania do obrotu urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, w szczególności na rynku telefonów komórkowych oraz rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dla sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonii komórkowej). Doradzamy w zakresie budowania sieci dystrybucyjnych oraz certyfikacji wyrobów. Mamy doświadczenie w zakresie zagadnień administracyjnoprawnych i zagadnień prawa konkurencji na gruncie działalności telekomunikacyjnej a także wdrażania nowych technologii i usług telekomunikacyjnych oraz ich ochrony w ramach praw własności intelektualnej. Ponadto opracowujemy prawne zagadnienia dotyczące reklamy, nieuczciwej konkurencji, gier losowych, programów lojalnościowych i wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.

     
   
PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY  

Przemysł farmaceutyczny – doradzamy firmom aktywnym w obszarze produkcji i dystrybucji leków na rynku polskim. Obok rozwiązań wynikających z regulacji specyficznych dla tego rynku, stosujemy rozwiązania sprawdzone w innych sektorach, wykorzystując wiedzę zdobytą m.in. przy obsłudze sieci dystrybucyjnych czy działów marketingu i PR naszych klientów.

     
   
PRZEMYSŁ OKRĘTOWY I ŻEGLUGOWY  

Przemysł okrętowy i żeglugowy – obok operatorów linii żeglugowych naszymi klientami są armatorzy oraz dostawcy urządzeń okrętowych. Specjalizujemy się w opracowywaniu i opiniowaniu międzynarodowych kontraktów na budowę statków oraz na dostawy ich wyposażenia. Mamy doświadczenie w pracy dla przemysłu stoczniowego, również w zakresie konstrukcji międzynarodowych struktur finansowania budowy statków. Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie aresztów statków morskich oraz w sprawach rejestrowych. Opracowujemy opinie z zakresu transportu morskiego, międzynarodowego obrotu towarami.

     
    do góry »
 

 

Copyright by MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY 2006 informacja o stronie